Direktesalg

Riktig første gang.
Oppmøte skaper alltid de beste resultatene. Våre medarbeidere gjennomgår grundig opplæring, innen salg og relasjonskompetansen med DISC. Dette for å skape en behagelig salgssituasjon for kunden og møte kunde på deres premisser.

Vi ser også viktigheten med at dette er på plass:

 • Riktig første gang
 • Klar og tydelig kommunikasjon
 • Korrekt og ordentlig kledd
 • Trygg på produkt/tjeneste
 • Høflig og imøtekommende til hver enkel kunde (DISC)
 • Ryddig og korrekt med både avtaler og innrapportering

Telefonsalg/ Telemarketing

Vi har lang og god erfaring med telefonsalg/ telemarketing.
Med vår motiverte og engasjerte medarbeider sørger vi for at våre samarbeidspartner blir valgt fremfor deres konkurrenter. Ved raskt å identifisere kundene vi snakker med får vi en optimal dialog med kunden i fokus (DISC adferds modell).
Riktig første gang er viktig for oss både for kunden og samarbeidspartneren våre.

Salgs Coaching

I Salg og Key Account Management vil de personene som har kundekontakt trenes spesielt med fokus på egen selgeratferd. Målsettingen er å få selgerne til å selge mer til flere kunder, utvikle mer lojale kunder som også gjør gjenkjøp.Videre vil målsettingen være å oppnå en god relasjon til ALLE kunder, også med de kunder som er veldig forskjellig fra en selv.

Det fokuseres på å øke selgernes resultater ved å gi dem større innsikt på egne styrker og utviklingsområder i forhold til sine roller som selgere og kundebehandlere.

De trenes på å bli dyktige til å lese ulike kunders atferdsstiler og derigjennom gjøre de nødvendige tilpasninger av sin egen atferd for bedre å matche kundens kjøpestil. Resultatet blir at hver gang dumøter eller snakker med en kunde er bevisst på å tilpasse din egen væremåte, kommunikasjon og salgsstrategi optimalt i forhold til kunden.

Med denne bevisstheten hos selgere og kundebehandlere, i salgsprosessens ulike faser, vil effektivitet økes, du / dere oppnår flere og raskere salg, samt mer langsiktige kunderelasjoner.

Det er ikke fordi kundene er misfornøyd med selve produktet – at de velger å kjøpe dette hos andre, men;

 • Du kommuniserer dårlig med dem.
 • Kundene opplever å få dårlig oppfølging og service
 • Du og ditt firma holder ikke hva du/dere lover
 • Mange bedrifter er gode på produkt og løsning, men har ikke selgere som er dyktige på å tilpasse seg kunden og bygge gode, personlige relasjoner
 • Når en potensiell kunde sier nei – eller velger stilltiende å gå til en konkurrent – hvem har da et problem?
 • Varighet 2 dager
 • Oslo - Bergen - Trondheim - Stavanger

Salg Team

I teamutvikling er målsettingen at de personer som jobber i prosjektgrupper og team bevisstgjøres og trenes spesielt i forhold til disse settingene. Her sees det spesielt på:

 • Definering av teamets oppgaver og mål
 • Hvordan rollene er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og myndighet, samt hva dette innebærer for den enkelte og teamet som helhet i forhold til å nå teamets mål
 • Teamets suksesskriterier/styrker og begrensninger i forhold til å løse teamets oppgaver og nå teamets mål.
 • Utfordringer knyttet til forskjellighet i atferd mellom enkeltindivider i teamet og hvordan dette kan påvirke effektiviteten
 • Hvordan bevisstgjøring på de individuelle forskjellene kan endre forutsetningene for måten vi samarbeider, kommuniserer og løser oppgavene på
 • Dynamikken i relasjoner mellom to og to
 • Teamets dynamikk
 • Hva denne sammensettingen og dynamikken betyr i forhold til å nå de ønskede resultater og mål for teamet
 • Teammedlemmenes eget ansvar for at teamet skal bli så effektivt som mulig. Atferdsstilene til medlemmene av en gruppe og samspillet mellom dem har svært mye å si for gruppens effektivitet.

For jobbing med team er det utviklet et DISC-basert teamverktøy som kalles Discus Team. Dette verktøyet er i dag integrert i Discus™.