Om Oss

Vi i 360 Vest AS har arbeidet med Leder-, Team-, Ressurs- og Organisasjonsutvikling siden tidlig på 90-tallet og har mer enn 20 års erfaring i bruk av DISC-baserte verktøyet for å avdekke muligheter og utvikle potensialet hos individer og team i private- og offentlige virksomheter.
Siden 2013 er selskapet autorisert forhandler av DISCus™ – et lettfattelig system for atferdsprofilering via nett.

Vi har trent trenere innen Lederskap, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderutvikling, Salgsutvikling, Relasjonskompetanse, Kommunikasjon, Samhandling og Oppbemanning.

Dette har resultert i følgende:

• Mer innsiktsfulle ledere som i større grad coacher sine medarbeidere og spiller på deres styrker
• Bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene gjennom bedre og mer effektiv organisering, fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet
• Mer produktive team og effektive møter
• Færre feilansettelser gjennom økt kvalitet i rekrutteringsprosessen
• Lavere sykefravær
• Lavere turn-over
• Færre konflikter
• Selgere som selger mer til flere kunder og mer lojale kunder
• Økt inntjening og reduserte kostnader gjennom bedre samhandling, økt arbeidsglede og produktivitet

Vi har lært opp og sertifisert ca 3500 mennesker som i dag anvender begrepsapparatet og profileringsverktøyet i sitt daglige virke. Disse arbeider i ulike bransjer og har det til felles at de forstår at resultater i virksomheten skapes av mennesker – for mennesker og sammen med mennesker.